6 - ΟΥΑΛΙΑ ΜΙ ΟΥΜΟΥΤ


ποίηση στο ιδίωμα της Ανατολικής Ρωμυλίας






















Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου